کمپ لوتوس – Lotus Camp ( یک سال آموزش و ارتقا، مخصوص مدیران ارشد کسب و کار )

این کمپ ، در فروردین ماه 1403 ران خواهد شد . 

هزینه ثبت نام : 21/000/000 تومان

تماس بگیرید